PRIMAL HEALING*VINDECAREA COPILULUI INTERIOR
WHAT TO DO WITH YOUR PAST WHEN IT JUST WON´T GO AWAY? ^^^ CE SA FACI CU TRECUTUL TAU CAND PUR SI SIMPLU NU VREA SA DISPARA?

9-11 OCT. 2015/Bucharest  cu Puja Lepp, Osho Primal Therapist

~The info. in ENGLISH is at the bottom of the page! Thanks.)

Acest workshop intensiv transformativ de două zile și jumătate este primul pas în terapia primală/munca cu copilul interior, care este fundamentală pentru a aduce eliberare și schimbare în modul în care ne ducem viețile ca adulți.

Majoritatea ne dorim o viață care să ne ofere un simț de îndeplinire și de protecție, o viață care include relații pline de dragoste și încredere. Totuși, majoritatea oamenilor nu trăiesc viața pe care o doresc din cauza diferitelor restricții, cum ar fi sentimentul că nu merită nimic, incapabilitatea de a menține relații pline de iubire sau căutarea constantă a ceva mai mult. Tendința este să dea vina pe factori externi  cum ar fi slujba, partenerul, ghinionul sau pur și simplu viața în general, doar că adevărul este că majoritatea acestor restricții sunt interne (și auto-impuse în mod subconștient), avându-și rădăcinile în copilărie.

Copilul nostru interior este o parte vitală din noi care de cele mai multe ori este neglijată. Mulți oameni au credința greșită că evenimentele din copilăria lor se află în trecut și că nu au nici un impact în viața adulților. De fapt, cu toții ne purtăm un copil interior care ține în el dorințe reprimate și rădăcini ale multor tipare defective, frici și sentimente de vinovăție. Acesta este bagajul pe care îl purtăm pe parcursul vieții, totul izvorând din copilărie. Aceste probleme și tipare subconștiente ne joacă feste în viețile de adulți și au un impact dăunător asupra abilității noastre de a trăi viața pe care o vrem și de a forma relațiile hrănitoare de care avem nevoie.

Inscrierea se face prin completarea FORMULARULUI de mai jos:

Workshopul îți permite să:

–          Te adâncești în spațiul Copilului Interior și să îi experimentezi emoțiile

–          Să dezvălui răni și să simți durerea pe care Copilul Interior încă o poartă

–          Să îți vindeci rănile Copilului Tău Interior prin conștientizare și exprimarea emoțiilor

–          Să te transformi aducând în viața ta adevăratul liber arbitru

–          Să conștientizezi adevărul despre copilăria ta

–          Să te deschizi la sentimentele, nevoile și dorințele Copilului Tău Interior

–          Să realizezi rădăcinile fricilor și restricțiilor tale

–          Să îți dezvălui rănile emoționale nevindecate și să exprimi dorințe și emoții reprimate

–          Să dai drumul tiparelor bolnăvicioase care îți controlează viața

–          Să încetezi să te porți ca persoana care ți-ai dori să fii și să devii mai realist

–          Să simți că ești demn, că meriți să fii iubit și să îți dai seama că este bine să te iubești pe sine

–          Să înțelegi cum ai nevoie să fii un părinte diferit pentru copilul tău interior, oferindu-i toată iubirea și libertatea de care are nevoie.

Astfel, dând drumul trecutului îți oferi sinelui tău adult darurile libertății și ale puterii de alegere care să îți permită să trăiești o viață plină de iubire și împlinire.  

Acesta este un proces structurat care se desfășoară într-un spațiu sigur. Sunt folosite mai multe metode care include exerciții emoționale/fizice, teme scrise, desene, vizualizări ghidate, discuții de grup, momente de liniște, meditație și muncă emoțională de eliberare/catharsis.

Worksopul este deschis pentru cei care doresc să se conecteze cu adevărul și cu vitalitatea ființei lor interioare prin această muncă de procesare a sentimentelor adânci care este grea, dar extrem de recompensatoare.

Despre Puja Lepp:

Puja-67“Pasiunea mea este lucrez cu oamenii și să îi încurajez să fie mai clari, să se vindece și să se elibereze de condiționările restrictive care le compromit viața profesională, scopul vieții, familia, relațiile, sexualitatea și bunăstarea spirituală.  Predarea acestor învățături nu este o slujbă pentru mine, este stilul meu de viață. Clienții mei vin din toate straturile sociale și sunt dedicați în totalitate procesului lor de transformare personală.”

Puja lucrează cu Terapia Primală ca unealtă de dezvoltare de peste 25 de ani și este una dintre cele mai eficiente terapeute existente în acest domeniu. Piesa de rezistență a muncii ei este Primal Intensive® – Freedom To Feel , o retragere de dezvoltare personală  și transformare de o săptămână , care a ajutat sute de oameni să își depășească condiționările restrictive provenite din copilărie și să creeze un shift pozitiv al vieții lor. Ea locuiește acum în Germania unde ține o practică privată și în rest călătorește în jurul lumii, ținând seminarii și traininguri. Fără dogmă și rigiditate, experiența vastă a Pujei, iubirea și empatia sa față de condiția umană o fac un terapeut mult iubit.  Workhopurile Pujei sunt ținute în Germania, Olanda, Danemarca, Suedia, Turcia, Israel, Mexic, Rusia, Ucraina, Letonia, India, Taiwan și China.

Mai multe despre Puja aici: http://pujalepp.com

Ce au spus participanții:

„O experiență uimitoare, care reîmprospătează! Dacă vreți să lăsați deoparte condiționările copilăriei și să găsiți  niște spațiu unde puteți spune și face ceea ce vreți cu adevărat, atunci mergeți la Puja.” Susan Wendler

“Foarte eliberator. Mă simt mai ușoară și mai liberă. Această experiență vă va ajuta în dezvoltarea voastră personală și vă va scăpa de niște bagaj.” Anette Martin

“O călătorie foarte profundă prin locuri dificile și dureroase, dar către o destinație vindecătoare. Weekendul ținut de Puja a avut o structură și o curgere minunată.” Eva Schmitt

“Profund și foarte puternic. Foarte provocator, dar schimbător de vieți – ceva ce toată lumea ar trebui să încerce.” Peter Svenson

“Extrem de revelator, oferind o perspectivă nouă și o conexiune cu condiționările copilăriei. Atunci când ești total dispus să îți dai drumul pentu a-ți schimba viața, participă la acest workshop!!!” Steven Marc

“O adevărată provocare (într-un sens bun!). Profesionist și sigur ca întotdeauna, un eveniment care m-a făcut să mă simt confortabil pentru a mă deschide în fața străinilor. Mi-a plăcut în special puterea exercițiilor. Una dintre experiențele care își merită fiecare secundă.” Bjorn Williamsen

“Este o necesitate! Toată lumea ar trebui să facă asta, lumea ar deveni un loc mult mai bun.” Ann-marie Wagner

Rezervări:

*până la 28 septembrie – 180 de euro (plată de 50% în avans – 90 de euro)

Contact: [email protected] .Veet Cristian

—————————————————————————————————————

Down below the description in ENGLISH:

This 2,5-day intensive transformational workshop is your first step into Primal Therapy/Inner Child work which is fundamental in bringing liberation and change into how we live our lives as adults.

Most of us want a life that is fulfilling and nurturing, and includes loving and trusting relationships.
However, most people simply aren’t living the life they want because they are restricted, for example, they feel they are not worthy, are unable to form loving relationships, face repeated difficulties or are permanently dissatisfied and always searching for something more. The tendency is to blame external factors outside of their control, such as their job, partner, bad luck or simply life in general. But the truth is that most of these restrictions are internal (and subconsciously self-imposed), and have their roots in childhood.

Our inner child is a vital part of all of us that often gets overlooked. Many people mistakenly believe that the events of childhood are in their past and have no impact on how we live our lives as adults. In truth, we all carry our inner child who holds both our suppressed desires and the roots of many damaging patterns, fears (such as fear of rejection or simply not being good enough) and guilt. This is our baggage that we carry around throughout our life, and it all stems from childhood. These subconscious issues and patterns play out in our adult life and have a hugely damaging impact on our ability to live the life we truly want and form the nourishing relationships we deeply need.

This workshop allows you to:

 • Go deeply into the space of Your Inner Child and experience his/her emotions.
 • Uncover the wounds and feel the pain that Your Inner Child still carries.
 • Heal Your Inner Child’s wounds with awareness and emotional expression.
 • Transform yourself by bringing real freedom of choice into your life now.
 • realise the truth about your childhood
 • open up to your inner child’s feelings, needs and wants,
 • realise the roots of your fears and restriction
 • uncover your unhealed emotional wounds, and
  express previously suppressed desires and emotion
 • let go of the damaging patterns that control your life,
 • stop acting out who you think you should be and so become more real, and
 • feel that you are worthy, deserve to be loved and realise that it is OK to love yourself.
 • Understand how you need to re-parent your child now by giving them the Love and Freedom they need.

Ultimately, by letting go of your past you give your adult-self the gifts of real freedom and choice to enable you to live loving and fulfilling life.

This is a structured process held in a safe space.A variety of methods is, used, including emotional/physical exercises, writing assignments, drawing, guided visualization, teaching/group sharing, times of silence, meditations and emotional release/carthasis work.
The workshop is open for those who desire to connect to the truth and vitality of their inner beings through the challenging, yet immensely rewarding work of processing deep feelings.

Puja-67About PUJA LEPP. “My great passion is to work with people and  encourage them  to clarify, heal and liberate themselves from the restrictive conditioning that compromises their working lives, life purpose, family, relationships, sexuality and spiritual well-being. Teaching this work isn’t a job for me, it’s a way of life. My clients come from all walks of life, and  they are fully  committed to the ongoing process of  personal transformation.”

She has been involved with Primal Therapy as a growth tool for over 25 years, and she is one of the most effective Primal Therapy facilitator available to this day. The centerpiece of her work is Primal Intensive® – Freedom To Feel, a week long personal development retreat for extraordinary transformation, which has helped hundreds of people to overcome their restrictive childhood conditioning and create a major positive shift in their lives. She now lives in Germany, where she is maintaining a private practice and travels around the world, leading seminars and trainings. Without dogma and rigidity Puja`s broad range of experience, her love and empathy for the human condition makes her a much-beloved therapist/teacher. Puja`s Workshops are given in Germany, Netherlands, Denmark, Sweden, Turkey, Israel, Mexico, Russia, Ukraine, Latvia, India, Taiwan and China.

More info. about her work: http://pujalepp.com/

What participants said:

 ‘Amazing, refreshing experience! If you would like to let go of all the conditioning from childhood and find some space where you can say and do what you really want, go and see Pujar.’ Susan Wendler

‘Very Liberating, I feel lighter and free. This will help with your personal growth and let you get rid of some baggage’ Anette Martin

 ‘A very profound journey through difficult painful places, but towards a healing destination. [The weekend had] a great flow and structure, Wonderfully held by Puja.’Eva Schmitt

 ‘Profound and very powerful. Very challenging, but life changing – a must for everyone.’ Peter Svenson

‘Extremely eye opening offering a new perspective and connection to the conditioning of childhood. When you are fully willing to let go to change your life – ATTEND!!!’ Steven Marc

 ‘Very challenging (in a good way!). Safe and professional as always, made me comfortable enough to open up in front of strangers, Specifically liked the power of the exercises. Some of the most worthwhile work you will have done it you life. ’Björn Williamsen

‘It’s a must!  Everyone should do this, the world would be a better place!’ Ann-Marie Wagner

Booking:

*until 25 sept. – 180 Eur. (pay in advance 50%-90 Eur.)

Contact: [email protected] /Veet Cristian.

 It’s never too late to have a happy childhood.